Svar på vanliga frågor

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

Hur skaffar jag lånekort?

På vår hemsida finns en länk till ett ansökningsformulär. Fyll i dina uppgifter och klicka på skicka-knappen. Du måste sedan gå till lånedisken och legitimera dig. Vi kan då aktivera dina uppgifter och ge dig ett lånekort. Du skriver även under en förbindelse att följa lånereglerna.

Hur lång är lånetiden?

Lånetiden är 21 dagar. Du kan förlänga lånet efter 13 dagar (om ingen reservation finns) via Mina lån/låna om.

Om återlämning inte sker i tid utgår dagen efter lånetidens utgång ett krav och därmed påförs en förseningsavgift om 20 kr per bok.
OBS! Förseningsavgiften kvarstår även om omlån görs efter det att avgiften påförts.
Efter ytterligare en vecka skickas ett andra krav per brev och förseningsavgiften höjs till 40 kr per bok.

Du kan välja att få meddelanden från biblioteket via e-post eller brev.
Vi måste ha korrekt e-postadress och - viktigt! - ställ in e-postprogrammet så att mail från biblioteket inte hamnar bland skräpposten.
Respektera lånetiden! Fullständiga låneregler hittar du här.

Hur vet jag var en bok står?

katalogpostbild


I fältet Placering finns all information. I exemplet här ovan står boken i hyllavdelning Aefe på uppställningsordet BACKMAN. Inom en hyllavdelning står böckerna i alfabetisk ordning på uppställningsordet, som oftast är en författares efternamn, men ibland boktitelns inledande ord.
Alla referensexemplar av kurslitteratur (ej hemlån) står i en särskild hylla, vid sökdatorerna. De står inte i hyllavdelningar, utan i alfabetisk ordning på uppställningsordet, oavsett ämne.

Hur reserverar man en utlånad bok?

Om alla exemplar av en bok är utlånade finns det i katalogposten ett fält där du kan skriva in ditt lånekortsnummer och reservera boken. Se exemplet nedan. Observera att det redan kan finns reservationer!
När en reserverad bok återlämnas får du ett e-postmeddelande (eller brev om du inte valt e-post) och du har fem arbetsdagar på dig att hämta boken.

katalogpostbild2

Kan jag reservera en bok som finns inne?

Ja - meddela oss via e-post eller ring! Du måste ha lånekort om vi ska ställa undan boken till dig.
Om du inte har lånekort håller vi boken under dagen och du kan skicka ansökningsformuläret på nätet och komma hit med legitimation så att vi kan registrera dig som låntagare.

Hur kan jag använda Mina lån/låna om?

Du loggar in med ditt lånekortsnummer och PIN-kod. Du kan se dina lån, göra omlån eller se om det finns reservationer på dina lån. Du kan statusen på dina fjärrlån. Du kan också se vilka böcker du har reserverat och radera de som inte längre är aktuella. Du kan även uppdatera din adress och din e-postadress. Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter!

Kan jag fjärrlåna en bok som Campusbiblioteket inte har?

Ja, om du är studentlåntagare. Allmänheten hänvisas till Varbergs bibliotek.

Vad gäller vid utskrift och kopiering?

För utskrift och kopiering använder du din passerbricka som du aktiverar och fyller på med värde hos WEST. Kopiator och skrivare finns i B-husen på plan 2 och i biblioteket. En färgskrivare/kopiator finns på plan 3 i E2-huset.
Studenter vid Högskolan i Halmstad (och externa studenter) köper en bricka hos WEST. Den kostar 20 kr och är laddad med 10 kr. (10 kr är pant som återfås när brickan återlämnas). Brickan är uppladdningsbar.
Mer utförlig information om hittar du här.

Hur loggar jag in på det trådlösa nätverket?

Studenter som läser utbildningar som ges av universitet/högskola väljer nätverket Eduroam. Logga in med det användarnamn/lösenord som du har till ditt lärosätes resurser, med ett tillägg på användarnamnet enligt följande exempel, dvs @+lärosätets domän.
Alltså: användarnamn@hh.se, användarnamn@hb.se, användarnamn@hv.se. Lösenordet oförändrat.

Yrkeshögskolestudenter kan inte använda Eduroam.
Om du har en Mac: sök upp nätverket Internet och logga in med det användarnamn/lösenord som du har till Campus datorer. Obs! Du måste först ha bytt lösenord.
Om du har en PC: gå till WEST eller Campus reception och få inloggningsuppgifter där.