För studenter med läsnedsättning

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

 

Om du är högskolestuderande på Campus Varberg och har någon form av läsnedsättning kan vi på Campusbiblioteket hjälpa dig att skaffa inläst kurslitteratur. Boka tid med oss för att registrera dig för ett studentkonto hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Med ett nedladdningskonto kan du själv ladda ner de böcker som du vill låna från MTM:s katalog Legimus.

För mer information, se respektive högskola:

Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan Väst
Högskolan i Skövde
Malmö högskola

Om du läser en utbildning som ges av högskolorna i Borås, Skövde, Malmö, Högskolan Väst eller en YH-utbildning kontaktar du Veronica Aasheim Kvist.

På Campus datorer finns talsyntesprogrammet ClaroRead. Här finns en kort instruktionsfilm om hur du kan arbeta med programmet.

Och här finns en kort film om rättstavningsprogrammet StavaRex/SpellRight som även det finns på Campus datorer.