Låneregler

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

Campusbiblioteket är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. Bibliotekets samlingar är främst avsedda för Campus Varbergs studenter och personal.

För att få låna och utnyttja bibliotekets övriga tjänster krävs ett lånekort.

Rätt till lånekort har

  1. studenter och personal vid alla utbildningar förlagda till Campus Varberg, samt
  2. studenter vid andra högskolor och universitet, mot uppvisande av giltig studentlegitimation, och
  3. allmänheten, från 18 års ålder. Allmänhetens rätt gäller endast lån av Campusbibliotekets böcker. För fjärrlånebeställningar hänvisas till Varbergs kommuns bibliotek.

Lånekort erhålls mot uppvisande av legitimation. Låntagare förbinder sig skriftligen att följa bibliotekets låneregler och att hålla sig underrättad om gällande låneregler. Biblioteket informerar om ändringar i reglerna genom anslag och på bibliotekets webbsidor.

Låntagare är personligen ansvarig för sina lån. Förlust av lånekort anmäls till biblioteket så att lånekortet kan spärras. Låntagare förbinder sig att återlämna lånade böcker vid lånetidens utgång. När biblioteket kräver in utlånade böcker ska de omedelbart återlämnas.

Låntagare är ersättningsskyldig för ej återlämnade böcker enligt bibliotekets värdering.

Låntagare är ersättningsskyldig för böcker som skadats under utlåningstiden.

Låntagare anmäler själv adressändring, även e-post, till biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är 21 dagar.
Låntagare är skyldig att själv hålla reda på lånetiden.

Låntagare kan själva via Mina lån/låna om se sina låns status och göra omlån på webben. Omlån är möjligt fr o m 13:e lånedagen, om ingen reservation finns.

Kravrutiner och förseningsavgift

För böcker som inte återlämnas i tid skickas dagen efter lånetidens utgång ett första återlämningskrav. Med e-post för den som valt detta, annars per brev.

Samtidigt påförs en förseningsavgift om 20 kr per försenad bok. Förseningsavgiften kvarstår även om omlån görs efter det att avgiften påförts.

Efter ytterligare en vecka skickas ett andra krav per brev och det påförs ytterligare en förseningsavgift om 20 kr per försenad bok.

Om boken inte återlämnas efter andrakravet skickas ett tredje krav, som innebär att låntagaren är ersättningsskyldig enligt de regler som gäller för Varbergs bibliotek (för böcker som ägs av Varbergs kommun) eller Högskolebiblioteket i Halmstad (för böcker som ägs av Högskolan i Halmstad). Samtidigt spärras låntagaren för vidare lån tills skulden är reglerad.

Referenslitteratur

Referenslitteratur utlånas ej utan får studeras på plats under bibliotekets öppettider.

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns som referensexemplar som dels kan läsas i biblioteket, dels lånas till läsplatserna på Campus. Det är inte tillåtet att ta med böckerna från Campus. Referensexen måste återlämnas senast vid bibliotekets stängning. Kurslitteratur finns även till utlån på samma villkor som övrig litteratur.

Tidskrifter

Tidskrifter lånas inte ut. Kopieringsmöjligheter finns i biblioteket.

Fjärrlån

Fjärrlån är lån mellan två bibliotek som inte tillhör samma organisation. Som fjärrlån betraktas även kopior som levereras istället för lån. Fjärrlån görs endast för studerande vid högskola/universitet. Allmänheten hänvisas till Varbergs bibliotek.

Om du söker litteratur som inte finns på Campusbiblioteket i Varberg kan du få hjälp med fjärrlån från annat bibliotek. Fundera gärna en gång till om det du vill beställa är värt det arbete och kostnader som är förenade med ett fjärrlån. Kanske finns en likvärdig bok eller artikel bland bibliotekets egna samlingar. Fjärrlån från bibliotek utanför Sverige görs endast för studenter vid Campus Varberg. Övriga studenter hänvisas till respektive lärosätes bibliotek. Endast facklitteratur lånas in från Varbergs kommuns bibliotek.

Om fjärrlån av nyare böcker önskas överväger biblioteket alltid först ett inköp av boken till bibliotekets egna samlingar.

Rätten till fjärrlån av samma bok är begränsad till två gånger.

Kurslitteratur, referenslitteratur och tidskrifter lånas inte ut från andra bibliotek. Skönlitteratur lånas endast in för uppsatser.

Lånetid och övriga lånevillkor bestäms av det utlånande biblioteket. Hur lång tid det tar innan ett fjärrlån levereras är svår att ange. Boken kan vara utlånad på flera av de tillfrågade biblioteken.

Priser

  • Boklån inom Norden är gratis. Måste boken lånas längre ifrån tar biblioteket en avgift på 50 kr. Låntagaren kontaktas innan utomnordiskt fjärrlån beställes.
  • Artikelkopior Studenter betalar 40 kr/artikel. Avgiften betalas vid beställningen, kopian hämtas på biblioteket, alternativt skickas hem. Personal betalar 50 kr/artikel. Respektive utbildningsanordnare faktureras i efterhand.