Fjärrlån

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016
Om du är registrerad som låntagare vid Campusbiblioteket i Varberg och söker böcker eller artiklar ur tidskrifter som inte finns på Campusbiblioteket kan du få hjälp med fjärrlån från annat bibliotek.

Detta gäller endast högskolestuderande vid Campus Varberg eller studenter inskrivna vid annan högskola/universitet.

Fundera gärna en gång till om det du vill beställa är värt det arbete och de kostnader som är förenade med ett fjärrlån. Kanske finns en likvärdig bok eller artikel bland bibliotekets egna samlingar?

Om fjärrlån av nyare böcker önskas överväger biblioteket alltid först ett inköp av boken till bibliotekets egna samlingar.
Kurslitteratur, referenslitteratur och tidskrifter lånas inte ut från andra bibliotek. Skönlitteratur lånas endast in för uppsatser.
Lånetid och övriga lånevillkor bestäms av det utlånande biblioteket. Hur lång tid det tar innan ett fjärrlån levereras är svår att ange.

Fjärrlånebeställningar kan göras via e-post till: varberg@bib.hh.se

Du måste alltid uppge namn och lånekortsnummer.
För att underlätta arbetet, bifoga alltid utskrivna referenser från t ex Libris eller andra databaser!

Rätten till fjärrlån av samma bok är begränsad till två gånger.

Priser:

Boklån inom Norden är gratis.
För utomnordiska fjärrlån tar biblioteket en avgift på 50 kr. Låntagaren kontaktas innan utomnordiskt fjärrlån beställes. Denna tjänst är förbehållen studenter inskrivna på Campus Varberg.

Artikelkopior:
Studenter betalar 20 kr/artikel.
Personal betalar 50 kr/artikel. Respektive utbildningsanordnare faktureras i efterhand.